Signa Docs
 

Signa Docs: elektroninių dokumentų pasirašymo paslauga

Signa Docs paslauga skirta darbui su elektroniniais dokumentais, kurių formatas atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0“ reikalavimus.

Prisijungus prie Signa Docs galima įkelti ADOC formato dokumentus į savo darbo aplinką, juos peržiūrėti, persiųsti juos kitiems paslaugos naudotojams. Ši paslauga taip pat leidžia pasirašyti elektroninius dokumentus naudojant saugią elektroninio parašo formavimo įrangą. Dokumentus galima pasirašyti patiems arba pateikti pasirašymui kitiems sistemos naudotojams.

Prisijungti prie šios demonstracinės versijos jūs galite naudodami šiuos vartotojų vardus (nurodomi vartotojo vardas/slaptažodis/rolė):

sima / docs / rengėja
zigmas / docs / rengėjas
algis / docs / pasirašantis
tomas / docs / pasirašantis
vika / docs / pasirašanti

Šioje demonstracinėje aplinkoje išsaugoti jūsų dokumentai yra reguliariai pašalinami.

© 2009-2023, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilus techniniams nesklandumams rašykite